Actievoorwaarden

1. De JAMES Auto Service "Win nu uw factuurbedrag terug actie" is geldig t/m 31 december 2018 en alleen in Nederland. Gedurende deze periode kunnen klanten meedoen door een beoordeling te schrijven via www.jamesautoservice.nl/factuur. 

2. Om deel te nemen aan de actie moet de klant een beoordeling schrijven over hun ervaring met JAMES Auto Service via www.jamesautoservice.nl/factuur en de volgende zaken beoordelen:

 • Algemene indruk
 • Netheid
 • Vindbaarheid
 • Vriendelijkheid
 • Behulpzaamheid
 • Informatievoorziening
 • Kwaliteit werkzaamheden
 • Snelheid werkzaamheden
 • Prijs/kwaliteit verhouding

Vervolgens moet de klant de volgende gegevens invullen:

 • Selecteer belangrijkste onderhoudstype
 • Geef nog een toelichting
 • Naam
 • E-mailadres
 • Type klant: zakelijk of particulier
 • Kenteken
 • Factuurnummer (n.v.t. leaserijders)
 • Datum afspraak


Bij inschrijving wordt de klant gevraagd of hij/zij akkoord gaat met de aangegeven voorwaarden en de persoonsgegevens beschikbaar stelt voor eigen commerciële doeleinden van JAMES Auto Service B.V.

3. De particuliere klant maakt in de maand van inschrijving (datum van factuur) kans om het factuurbedrag terug te winnen. 

4. De zakelijke rijder maakt in de maand van inschrijving kans op een Dinercheque ter waarde van €150,-.

5. Op de factuur vermelde producten mogen enkel betrekking hebben op door JAMES Auto Service gevoerde producten en diensten. Zakelijke transacties of aankopen buiten het standaardpakket banden, velgen en auto-onderhoud (bijv. aankoop auto) zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Op de eerste dag van iedere volgende maand binnen de actieperiode wordt de actie gesloten. Wel wordt de klant de mogelijkheid geboden tot 1 week na afloop van de maand in te schrijven voor de prijs van de voorgaande maand. Daarna zullen binnen het einde van iedere (volgende) maand de winnaars uit de geregistreerden worden getrokken. Tot slot wordt ook de betrokken vestiging geïnformeerd. 

7. De Dinercheque ter waarde van €150,- kan ingezet worden bij 1 van de vele aangesloten restaurants te vinden op www.dinercheque.nl. Deze prijs is niet inwisselbaar voor contanten. 

8. De Dinercheque ter waarde van €150,- kan nimmer ingewisseld worden voor geld. 

9. Deelnemers dienen woonachtig te zijn in Nederland.

10. Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan JAMES Auto Service B.V. toestemming om beeldmateriaal van prijsuitreikingen te gebruiken voor promotionele activiteiten. Voor zover van toepassing zal de deelnemer voorts zijn medewerking verlenen aan deze promotionele activiteiten. 

11. JAMES Auto Service B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele schade, in welke vorm dan ook, direct en/of indirect, die ontstaan is ten gevolge van de deelname aan de actie of op enige wijze verband houdt met deze actie.

12. JAMES Auto Service B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door derden.

13. JAMES Auto Service B.V. is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder enig voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. De nieuwe voorwaarden dan wel de eventuele stopzetting van de actie dient door JAMES Auto Service B.V. op enige wijze te worden gepubliceerd.

14. Klachten die betrekking hebben op de "Win nu uw factuurbedrag terug actie" kunnen enkel schriftelijk per e-mail worden gedaan naar info@jamesautoservice.nl. 

Alle werknemers van JAMES Auto Service B.V., JAMES Auto Service vestigingen en de aan JAMES Auto Service B.V. gelieerde partijen zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. Voor vragen kunt u bellen naar 035 7600 613 of mailen naar info@jamesautoservice.nl.